Menu

Steun ons

Het realiseren van een project als Terra Nova in Winsum vraagt tijd, geduld en overleg. Het gaat hierbij om de overheid als gemeente en provincie, met bouwers, tuinders, deskundigen op het gebied van energie en uiteraard geïnteresseerden.

Terra Nova Winsum - Steun ons

Voor dat alles rond is, van idee vorming tot realisatie, gaat er nog veel water door het Winsumerdiep.

De voorloopkosten van dit project zijn hoog! Een deel ervan kan door subsidies worden gedekt en een andere deel neemt de Protestantse Kerk Winsum-Halfambt eerst voor haar rekening. Blijft een aanzienlijke vraag om geld staan.

Deze ecologische zone wordt voor zowel de kerk als het dorp en de gemeente een voorbeeldfunctie voor velen. PKN Nederland volgt ons, de regio en politiek is geïnteresseerd omdat het een uniek concept is.

Draag jij dit project ook een warm hart toe? Je kan een donatie overmaken naar rekeningnummer NL53RABO0130096083 t.n.v. Prot. Gem. Winsum-Halfambt o.v.v. Gift Ecologische Zone Terra Nova. Of gebruik onderstaand QR-code. Het bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Dank alvast voor je bijdrage.