Menu

Steun ons

Het realiseren van een project als Terra Nova in Winsum vraagt tijd, geduld en overleg. Het gaat hierbij om de overheid als gemeente en provincie, met bouwers, tuinders, deskundigen op het gebied van energie en uiteraard geïnteresseerden.

Aanvullend willen wij er zijn voor mensen met een smalle beurs, om onze kosten beheersbaar te houden, zijn we op zoek naar sponsoren voor de projectkosten. 

Als je wil bijdragen in de kosten voor het aanmelden door mensen met een beperkt budget ben je ook van harte welkom.

Terra Nova Winsum - Steun ons

De voorloopkosten van dit project zijn hoog! Een deel ervan kan door subsidies worden gedekt en een andere deel neemt de Protestantse Kerk Winsum-Halfambt eerst voor haar rekening. Blijft een aanzienlijke vraag om geld staan.

Draag jij dit project ook een warm hart toe?  Gebruik dan de QR-code hiernaast. Het bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Daarnaast hanteren wij een inschrijfbijdrage die voor mensen met een smalle beurs als hoog wordt ervaren terwijl deze slechts voor een klein deel onze kosten dekt. Als jij voor deze mensen een deel van deze kosten wilt sponsoren, kun je een gift over maken op bankrekening NL53RABO 0154 9860 89 ten name van de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt met vermelding van “TN gift” of gebruik de QR-code hiernaast. Wij zorgen dan voor een match.

 

Dank alvast voor je bijdrage.