Menu

Privacyverklaring

Stichting Terra Nova Winsum, gevestigd aan

(Voorlopig werkadres)

Stichting Terra Nova Winsum, Hoofdstraat W36, 9951AC WINSUM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Voorlopig werkadres:

PGWH
Stichting Terra Nova
Winsum Hoofdstraat W36
9951AC WINSUM
https://www.terranovawinsum.nl
KvK: 90210891
Bank (tnv PGWH): NL53RABO0130096083

T.a.v. dhr Hille Meetsma programmamanager Terra Nova (tevens Functionaris Gegevensbescherming van de stichting) is te bereiken via terranova@pgwh.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Terra Nova Winsum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het inschrijven als geïnteresseerde voor een plek op Terra Nova in Winsum, inschrijving betekent niet dat je recht hebt op een plek, nadere informatieverstrekking zal mogelijk leiden tot toewijzing.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via terranova@pgwh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Terra Nova Winsum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatie
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je nader te informeren over
    een mogelijke toewijzing
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Stichting Terra Nova Winsum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens worden verwijderd op verzoek of na toewijzing over maximaal twee jaar na inschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Terra Nova Winsum deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Terra Nova Winsum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Terra Nova Winsum jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Terra Nova Winsum gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door ons een email te sturen met een verzoek hiertoe. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar terranova@pgwh.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Terra Nova Winsum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via terranova@pgwh.nl.

dd. 2023-08-16