Menu

Eerste voorlopige toewijzing

De eerste periode van inschrijving is voorbij. De afgelopen maanden hebben we 192 inschrijvingen mogen begroeten voor in potentie 258 bewoners en daar zijn we uiteraard zeer content mee.

We hebben een eerste selectie gedaan door mensen een bijdrage te vragen in de initiële kosten die wij hebben gemaakt. Van de 192 zijn er nu 43 inschrijvingen overgebleven voor 42 voorlopig geplande plekken. Voorlopig zitten we dus “vol”.

We denken dat de komende tijd nog enkele ingeschreven personen zich terug trekken. Mocht jij je alsnog aanmelden dan kom je eerst op de wachtlijst te staan en benaderen wij je als er ruimte is.