Menu

Voorlichtingsbijeenkomst op 8 december

In de Centrumkerk in Winsum, Hoofdstraat W36, organiseren wij een voorlichtingsmiddag van 15:30-17:30 over Terra Nova.

De laatste stand van zaken wordt dan besproken en ook de planning van 2024 komt dan aan bod, inclusief de toewijzing van de kavels.

Naast “het” verhaal rondom Terra Nova komen ook de tuinder aan het woord, mogelijk ook de architect en we gaan in op huurkoop. Dit laatste houdt in dat als je huurt, je tevens aan vermogensopbouw doet. We zijn deze mogelijkheid aan het onderzoeken voor mensen met onvoldoende financiële slagkracht.

Als je interesse hebt, stuur dan een bericht naar TerraNova@pgwh.nl dat je komt, ook graag aangeven hoeveel personen je dan meeneemt.

De eerste toewijzing begin 2024 zal plaatsvinden vanuit de groep die zich voor 8 december 2023 heeft gemeld als geïnteresseerde, hierover meer tijdens de bijeenkomst, Als je je later inschrijft, kom je mogelijk in aanmerking als niet alle kavels vergeven zijn.

Als je meer wilt weten over Tiny Houses, Marjolein Jonker heeft een boek geschreven over haar ervaringen: Tiny Houses: van droom naar realiteit, Marjolein Jonker | 9789043929455 | Boeken | bol.com