Menu

146 aanvragen voor Terra Nova

Op dit moment, we schrijven de dag na de intocht van Sinterklaas…, hebben we inmiddels 150 aanvragen geregistreerd voor 155 woningen en 202 potentieel nieuwe bewoners. Een viertal hebben zich afgemeld omdat ze elders een woning hebben gekregen of omdat ze niet staan achter onze keuzes, blijven dus 146/151/196 voor circa 40 kavels.

We zijn uiteraard heel blij met deze aantallen, het stelt ons ook voor de nodige uitdagingen hoe we de toewijzing gaan doen. We gaan hier uiteraard op in op onze voorlichtingsbijeenkomst op 8 december aanstaande.

150 aanmeldingen met een leeftijd van 18 tot 76 jaar, van alleengaanden tot gezinnen, van mensen uit het buitenland tot de regio rondom Winsum en dat alles voor een plek die inclusief is.

Aandachtspunten voor een toewijzing zijn dat we de helft voor de regio willen bewaren, de andere helft voor andere aanmeldingen. We staan een beperkt aantal Tiny Houses op wielen toe tot de iets grotere die met de grond verbonden worden.

De motivatie van jou, de verbondenheid met regio en/of natuur spelen een belangrijke rol. En datzelfde geldt ook voor het ontwerp of keuze van je betaalbare woning, het moet passen in de natuur, er een eenheid mee vormen.

Zoals aangegeven, op 8 december meer. Meld je aan via TerraNova@pgwh.nl. Tot dan!