Menu

Terra Nova krijgt SDG Predicaat uitgereikt

PERSBERICHT

SDG Action Day’s zet Terra Nova Winsum in de Schijnwerpers
voor Duurzame Inzet en Inspiratie
.

De aanstaande SDG Action Day’s, die van 21 tot en met 26 september worden gehouden, zullen een opmerkelijke bijeenkomst en erkenning van duurzame inspanningen bieden. Dit jaar staat het evenement in het teken van het thema “Act Together Now”, waarbij nadruk wordt gelegd op het belang van collectieve actie en betrokkenheid bij het creëren van positieve veranderingen. De Protestantse gemeente Winsum-Halfambt toont tijdens deze gelegenheid een opmerkelijk initiatief met hun project “Terra Nova Winsum”, dat een voorbeeld is van duurzame ontwikkeling en gemeenschapsbetrokkenheid.

Terra Nova Winsum heeft een innovatief plan ontwikkeld dat duurzaamheid, circulaire praktijken, betaalbare huisvesting en de waarden van de kerk combineert. Het project omvat aspecten zoals voedselvoorziening, energievoorziening uit zonne- en windenergie, voedseltuinen en -bossen, en zelfs de integratie van tiny houses en flexwoningen. Dit alles wordt gekoppeld aan educatie, bewustwording en zingeving om een holistische aanpak te bevorderen die in lijn is met de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Deze inspanningen hebben Terra Nova Winsum op de radar gebracht voor het felbegeerde SDG-predicaat, een eer die gemeenschappen erkent die opmerkelijke stappen ondernemen om de SDG’s te integreren in hun kernmissie en activiteiten. De overhandiging van dit predicaat door……….. vindt plaats op 25 september om 16:00 uur in de Centrumkerk, Winsum.

“Terra Nova Winsum vertegenwoordigt een voorbeeld van hoe een gemeenschap zich kan inzetten voor duurzame doelen en positieve verandering kan bewerkstelligen,” aldus Anita van der Noord, SDG-regio coördinator/ aanjager Brede Beweging  van  SDG Nederland.
“Het predicaat zou niet alleen hun toewijding erkennen, maar ook andere gemeenschappen stimuleren om vergelijkbare stappen te zetten.

De overhandiging van het SDG-predicaat aan Terra Nova Winsum zou niet alleen de inzet van de gemeenschap erkennen, maar zou tevens de positieve impact van samenwerking tussen kerken, gemeenschappen en duurzaamheidsinitiatieven benadrukken.